Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Patrik Nacher

Schůze: 1, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 27, 29, 33, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 92, 94, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 110, 111

1. schůze (8. - 10. 11. 2021)

9. Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny
část č. 16, část č. 19, část č. 27, část č. 30 (10. 11. 2021)

11. Návrh na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny
část č. 43 (10. 11. 2021)

6. schůze (11. - 28. 1. 2022)

část č. 288, část č. 292, část č. 296 (28. 1. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 116/ - zkrácené jednání
část č. 15 (11. 1. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 117/ - zkrácené jednání
části č. 25-26 (11. 1. 2022)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 68/ - prvé čtení
části č. 30-31 (11. 1. 2022)

6. Návrh poslanců Ivana Bartoše, Martina Kupky, Věry Kovářové, Jana Jakoba, Marka Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon /sněmovní tisk 63/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 186 (14. 1. 2022)

36. Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 41/ - prvé čtení
část č. 307 (28. 1. 2022)

42. Vládní návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí /sněmovní tisk 55/ - prvé čtení
části č. 230-232, část č. 234 (26. 1. 2022)

68. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 62, část č. 93, část č. 106, část č. 110 (12. 1. 2022), část č. 116 (13. 1. 2022)

77. Ústní interpelace
části č. 268-269 (27. 1. 2022)

8. schůze (1. - 3. 2. 2022)

části č. 134-135, část č. 155, část č. 158, část č. 160 (2. 2. 2022)

9. schůze (15. 2. - 4. 3. 2022)

část č. 109 (16. 2. 2022)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2022 Sb., a zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 /sněmovní tisk 127/2/ - zamítnutý Senátem
část č. 144 (16. 2. 2022), část č. 145 (17. 2. 2022)

111. Ústní interpelace
části č. 249-250, část č. 252 (3. 3. 2022)

112. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 144/ - druhé čtení  
části č. 282-283, část č. 291 (4. 3. 2022)

Sloučená rozprava k bodům 25 a 26 /sněmovní tisky 1 a 2/
části č. 256-257 (3. 3. 2022)

11. schůze (18. 2. 2022)

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 144/ - prvé čtení
část č. 33, část č. 63 (18. 2. 2022)

14. schůze (10. 3. 2022)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 144/ - třetí čtení
části č. 12-13, část č. 21 (10. 3. 2022)

15. schůze (11. 3. 2022)

1. Vládní návrh zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace /sněmovní tisk 170/ - zkrácené jednání
část č. 10 (11. 3. 2022)

16. schůze (22. 3. - 8. 4. 2022)

část č. 169 (5. 4. 2022), části č. 196-197 (6. 4. 2022), část č. 238 (8. 4. 2022)

2. Vládní návrh zákona o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace /sněmovní tisk 173/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 23 (22. 3. 2022)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon /sněmovní tisk 137/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 146 (25. 3. 2022)

26. Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 3/ - prvé čtení
část č. 112 (24. 3. 2022)

46. Návrh poslanců Patrika Nachera, Roberta Králíčka, Milana Wenzla, Lubomíra Brože, Marka Nováka, Ondřeje Babky, Martina Kolovratníka, Josefa Kotta, Romana Kubíčka a Zuzany Ožanové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 34/ - prvé čtení
část č. 116, části č. 119-120 (24. 3. 2022)

78. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 68/ - třetí čtení
část č. 40, část č. 42 (23. 3. 2022)

86. Návrh na volbu členů Rady České televize
část č. 61 (23. 3. 2022)

93. Návrh na volbu předsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
část č. 226 (6. 4. 2022)

119. Ústní interpelace
část č. 87 (24. 3. 2022)

17. schůze (29. 3. 2022)

1. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu
část č. 10, části č. 21-22, část č. 42, část č. 47, části č. 54-55 (29. 3. 2022)

19. schůze (26. 4. - 13. 5. 2022)

část č. 19 (26. 4. 2022), část č. 97 (29. 4. 2022), část č. 137 (10. 5. 2022), část č. 217 (13. 5. 2022)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 205/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 25, části č. 27-28, část č. 34 (26. 4. 2022)

75. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 58/ - třetí čtení
části č. 221-222 (13. 5. 2022)

77. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon /sněmovní tisk 137/ - třetí čtení
část č. 240 (13. 5. 2022)

115. Představení vládní strategie zvládání ukrajinské krize
část č. 234 (13. 5. 2022)

20. schůze (3. - 4. 5. 2022)

1. Návrh poslanců Ivana Adamce, Radima Fialy, Romana Kubíčka, Michala Kučery, Ondřeje Lochmana, a Antonína Tesaříka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 186/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 48-49 (3. 5. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 166/ - prvé čtení
části č. 103-104, části č. 107-108, část č. 150 (4. 5. 2022)

24. schůze (19. 5. 2022)

1. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu
části č. 15-16 (19. 5. 2022)

25. schůze (31. 5. - 17. 6. 2022)

část č. 6 (31. 5. 2022), část č. 155 (14. 6. 2022), část č. 265 (17. 6. 2022)

1. Vládní návrh zákona o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a o změně dalších zákonů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace /sněmovní tisk 221/ - zkrácené jednání
část č. 27, část č. 36 (31. 5. 2022)

31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 213/ - prvé čtení
části č. 210-212 (15. 6. 2022)

32. Vládní návrh zákona o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 217/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 61 (1. 6. 2022)

78. Návrh poslanců Marka Bendy, Marka Výborného, Jana Jakoba, Josefa Cogana a Jakuba Michálka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 215/ - prvé čtení
část č. 77 (2. 6. 2022)

143. Ústní interpelace
část č. 109, část č. 112 (2. 6. 2022)

144. Vládní návrh zákona o jednorázovém příspěvku na dítě /sněmovní tisk 242/ - zkrácené jednání  
část č. 161 (14. 6. 2022)

27. schůze (23. - 24. 6. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 166/ - druhé čtení  
část č. 5 (23. 6. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy /sněmovní tisk 177/ - prvé čtení
část č. 68, část č. 71, části č. 74-77 (23. 6. 2022), část č. 84 (24. 6. 2022)

29. schůze (8. - 20. 7. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 166/ - třetí čtení
část č. 56 (20. 7. 2022)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 206/ - druhé čtení  
část č. 66 (20. 7. 2022)

33. schůze (26. - 27. 8. 2022)

část č. 31, část č. 64 (26. 8. 2022)

1. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 166/6/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 76 (26. 8. 2022)

35. schůze (6. - 30. 9. 2022)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 213/ - druhé čtení
část č. 102, část č. 104 (8. 9. 2022)

106. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 206/ - třetí čtení
části č. 143-145, část č. 147, části č. 149-150 (9. 9. 2022)

118. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 213/ - třetí čtení
části č. 214-216 (30. 9. 2022)

170. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 86-87 (8. 9. 2022)

36. schůze (1. - 2. 9. 2022)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 54, část č. 56 (1. 9. 2022), část č. 75, část č. 89, část č. 93, část č. 95 (2. 9. 2022)

41. schůze (11. - 26. 10. 2022)

část č. 21 (11. 10. 2022), část č. 117 (14. 10. 2022)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - prvé čtení
část č. 233 (26. 10. 2022)

6. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy /sněmovní tisk 177/ - druhé čtení  
část č. 34, část č. 39 (11. 10. 2022)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 254/ - druhé čtení
část č. 166, části č. 169-171, části č. 174-175 (25. 10. 2022)

53. Návrh poslanců Patrika Nachera, Heleny Válkové, Roberta Králíčka, Jaroslava Bžocha, Kamala Farhana, Marka Nováka, Josefa Kotta a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 48/ - prvé čtení
část č. 149 (14. 10. 2022)

157. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 76-77, část č. 80 (13. 10. 2022)

158. Ústní interpelace
část č. 110 (13. 10. 2022)

42. schůze (18. 10. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 284/ - třetí čtení  
část č. 21 (18. 10. 2022)

43. schůze (1. 11. 2022)

část č. 53 (1. 11. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - prvé čtení
část č. 55 (1. 11. 2022)

44. schůze (4. - 16. 11. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 254/ - třetí čtení  
část č. 15, části č. 17-18 (4. 11. 2022)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 287/ - třetí čtení
části č. 36-37, část č. 41 (16. 11. 2022)

45. schůze (15. 11. - 2. 12. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 335/ - zkrácené jednání
část č. 75 (18. 11. 2022)

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - druhé čtení
část č. 50 (16. 11. 2022)

102. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - třetí čtení
části č. 129-131 (30. 11. 2022)

167. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 153, část č. 155 (1. 12. 2022)

168. Ústní interpelace
části č. 182-183 (1. 12. 2022)

171. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 342/ - zkrácené jednání
část č. 160 (1. 12. 2022)

46. schůze (25. 11. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy /sněmovní tisk 177/ - třetí čtení  
část č. 20 (25. 11. 2022)

47. schůze (29. 11. 2022)

1. Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 215/5/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 15 (29. 11. 2022)

48. schůze (13. - 16. 12. 2022)

4. Vládní návrh zákona o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o dozoru nad trhem s výrobky) /sněmovní tisk 107/ - druhé čtení
část č. 103, část č. 105 (16. 12. 2022)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 346/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 99-101 (16. 12. 2022)

50. schůze (10. - 25. 1. 2023)

část č. 13 (10. 1. 2023), část č. 126 (24. 1. 2023), část č. 141 (25. 1. 2023)

1. Návrh poslanců Patrika Nachera, Heleny Válkové, Roberta Králíčka, Jaroslava Bžocha, Kamala Farhana, Marka Nováka, Josefa Kotta a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 48/ - druhé čtení  
část č. 44 (11. 1. 2023)

136. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 66 (12. 1. 2023)

51. schůze (17. - 19. 1. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 55, části č. 69-70 (17. 1. 2023), části č. 86-88, části č. 153-154 (18. 1. 2023)

52. schůze (7. - 10. 2. 2023)

část č. 12 (7. 2. 2023), část č. 34 (8. 2. 2023)

89. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 312/ - třetí čtení
část č. 43 (8. 2. 2023)

109. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 54, část č. 56 (9. 2. 2023)

110. Ústní interpelace
části č. 87-88 (9. 2. 2023)

53. schůze (21. 2. - 24. 3. 2023)

část č. 15 (21. 2. 2023), část č. 85 (24. 2. 2023)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 346/ - druhé čtení
část č. 106, části č. 109-110 (24. 2. 2023)

93. Návrh poslanců Patrika Nachera, Heleny Válkové, Roberta Králíčka, Jaroslava Bžocha, Kamala Farhana, Marka Nováka, Josefa Kotta a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 48/ - třetí čtení
část č. 101 (24. 2. 2023)

135. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony /sněmovní tisk 330/ - třetí čtení
část č. 170 (24. 3. 2023)

Sloučená rozprava k bodům 130, 131 a 132 /sněmovní tisky 328, 329 a 330/
část č. 132, části č. 134-135, část č. 137 (7. 3. 2023)

54. schůze (22. 2. - 30. 5. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - třetí čtení
části č. 7-8, části č. 10-13 (22. 2. 2023), část č. 31, část č. 36, části č. 39-40, část č. 43, část č. 48 (8. 3. 2023)

55. schůze (28. 2. - 4. 3. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 392/ - zkrácené jednání
část č. 369, část č. 385, část č. 388 (3. 3. 2023)

Potvrzení trvání stavu legislativní nouze
část č. 4, části č. 16-17, část č. 76, část č. 78, část č. 81 (28. 2. 2023), části č. 89-90, část č. 93, část č. 96, část č. 124, část č. 127, část č. 137 (1. 3. 2023)

Posouzení podmínek pro projednání ST 392 ve zkráceném jednání
část č. 188, část č. 190 (1. 3. 2023), části č. 194-195, část č. 218, část č. 220, části č. 225-226, část č. 242, část č. 247 (2. 3. 2023)

63. schůze (4. 4. - 3. 5. 2023)

část č. 11 (4. 4. 2023), část č. 52 (5. 4. 2023)

16. Vládní návrh zákona o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů /sněmovní tisk 377/ - prvé čtení
část č. 61 (5. 4. 2023)

21. Vládní návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů /sněmovní tisk 384/ - prvé čtení
část č. 63 (5. 4. 2023)

106. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 346/ - třetí čtení
části č. 182-183, části č. 185-187 (21. 4. 2023)

143. Odvolání Markéty Pekarové Adamové z funkce předsedkyně Poslanecké sněmovny
část č. 38, část č. 40 (4. 4. 2023)

146. Ústní interpelace
část č. 157, část č. 162 (20. 4. 2023)

151. Vládní návrh zákona o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů /sněmovní tisk 377/ - druhé čtení  
části č. 227-228 (2. 5. 2023)

152. Vládní návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů /sněmovní tisk 384/ - druhé čtení  
části č. 229-230 (2. 5. 2023)

65. schůze (16. 5. - 15. 6. 2023)

část č. 52 (17. 5. 2023), část č. 147 (30. 5. 2023)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 437/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 40 (16. 5. 2023)

71. Návrh poslanců Josefa Bernarda, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Martina Baxy a Jany Pastuchové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 241/ - prvé čtení
část č. 267 (2. 6. 2023)

99. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 307/ - třetí čtení
část č. 259, část č. 261 (2. 6. 2023)

102. Vládní návrh zákona o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů /sněmovní tisk 377/ - třetí čtení
části č. 63-64, části č. 66-67 (17. 5. 2023)

103. Vládní návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů /sněmovní tisk 384/ - třetí čtení
část č. 69 (17. 5. 2023)

132. Návrh na odvolání Daniela Köppla z funkce člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání /sněmovní dokument 1927/
část č. 28, část č. 30 (16. 5. 2023)

137. Ústní interpelace
část č. 231 (1. 6. 2023), části č. 341-343, část č. 346 (15. 6. 2023)

66. schůze (19. 5. - 16. 6. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 312/ - třetí čtení
část č. 25, část č. 29, část č. 34 (14. 6. 2023), část č. 53, část č. 55 (16. 6. 2023)

67. schůze (8. - 9. 6. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - prvé čtení
části č. 74-75, části č. 78-79 (9. 6. 2023)

68. schůze (14. 6. 2023)

1. Informace ministra vnitra V. Rakušana o schválené povinné solidaritě
část č. 16, část č. 20 (14. 6. 2023)

70. schůze (27. 6. - 12. 7. 2023)

62. Návrh poslanců Josefa Bernarda, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Martina Baxy a Jany Pastuchové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 241/ - prvé čtení
část č. 117 (29. 6. 2023)

104. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 437/ - třetí čtení
část č. 180 (12. 7. 2023)

119. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 111 (29. 6. 2023)

71. schůze (11. - 26. 7. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - druhé čtení
části č. 28-29, části č. 31-32, část č. 56, části č. 58-59, část č. 62 (11. 7. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - prvé čtení
část č. 108, část č. 111, část č. 118, část č. 121 (12. 7. 2023), části č. 140-141, části č. 143-144, část č. 146, část č. 149 (13. 7. 2023), část č. 235 (14. 7. 2023)

73. schůze (29. 8. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 491/ - prvé čtení
část č. 22 (29. 8. 2023)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří /sněmovní tisk 474/ - prvé čtení
části č. 49-50 (29. 8. 2023)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 459/ - prvé čtení
část č. 71, části č. 74-75 (29. 8. 2023)

74. schůze (5. - 15. 9. 2023)

část č. 91 (6. 9. 2023), část č. 159 (8. 9. 2023), část č. 200 (12. 9. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - druhé čtení
část č. 145, část č. 148, části č. 150-151 (6. 9. 2023)

156. Ústní interpelace
část č. 286 (14. 9. 2023)

157. Vládní návrh zákona o hromadném občanském řízení soudním /sněmovní tisk 523/ - prvé čtení
část č. 322 (15. 9. 2023)

158. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hromadném občanském řízení soudním /sněmovní tisk 524/ - prvé čtení
část č. 322 (15. 9. 2023)

Sloučená rozprava k bodům 157 a 158 /sněmovní tisky 523 a 524/
část č. 319 (15. 9. 2023)

75. schůze (7. 9. 2023)

části č. 29-30, část č. 32, část č. 41 (7. 9. 2023)

76. schůze (26. 9. 2023)

část č. 26 (26. 9. 2023)

14. Vládní návrh zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla /sněmovní tisk 517/ - prvé čtení  
část č. 44 (26. 9. 2023)

77. schůze (22. 9. - 13. 10. 2023)

část č. 87, část č. 89 (11. 10. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - třetí čtení
část č. 35, části č. 40-41, části č. 53-54 (27. 9. 2023), části č. 66-67, část č. 69, část č. 71 (11. 10. 2023), část č. 99 (13. 10. 2023)

78. schůze (10. - 27. 10. 2023)

část č. 18 (10. 10. 2023), části č. 119-120 (24. 10. 2023)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - prvé čtení
část č. 178 (25. 10. 2023)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří /sněmovní tisk 474/ - druhé čtení
část č. 131, části č. 133-135, část č. 137 (24. 10. 2023)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 475/ - druhé čtení
část č. 39 (10. 10. 2023)

115. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 499/ - třetí čtení
část č. 274, část č. 277, část č. 279 (27. 10. 2023)

142. Ústní interpelace
část č. 243, část č. 247 (26. 10. 2023)

79. schůze (17. - 19. 10. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
části č. 116-118, část č. 124, část č. 126, část č. 128, část č. 130, část č. 183 (18. 10. 2023)

81. schůze (3. 11. - 7. 2. 2024)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 410/ - třetí čtení
část č. 25 (3. 11. 2023)

82. schůze (14. 11. - 1. 12. 2023)

část č. 6 (14. 11. 2023), část č. 60 (15. 11. 2023), část č. 116 (28. 11. 2023), části č. 167-169 (29. 11. 2023)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - druhé čtení  
část č. 81 (15. 11. 2023)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 564/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 128 (28. 11. 2023)

117. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - třetí čtení
části č. 181-182, část č. 195 (29. 11. 2023)

122. Vládní návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu /sněmovní tisk 367/ - třetí čtení  
část č. 48 (15. 11. 2023)

123. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří /sněmovní tisk 474/ - třetí čtení  
část č. 49, část č. 51, část č. 53, část č. 56 (15. 11. 2023)

84. schůze (30. 11. 2023)

1. Ceny energií od ledna 2024 - pokus druhý
část č. 39 (30. 11. 2023)

86. schůze (12. - 13. 12. 2023)

6. Vládní návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry /sněmovní tisk 472/ - druhé čtení  
část č. 29 (12. 12. 2023)

81. Návrh poslanců Michaela Rataje, Jana Bauera, Miloše Nového, Olgy Richterové a Antonína Tesaříka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 428/ - prvé čtení
část č. 37 (13. 12. 2023)

87. schůze (16. - 26. 1. 2024)

114. Vládní návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry /sněmovní tisk 472/ - třetí čtení
část č. 59 (26. 1. 2024)

88. schůze (17. - 25. 1. 2024)

část č. 206, část č. 208, část č. 215, části č. 230-231, část č. 233 (23. 1. 2024), část č. 253, část č. 260, část č. 263, část č. 326 (24. 1. 2024), část č. 352 (25. 1. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - prvé čtení
část č. 59, části č. 62-63, části č. 67-68, část č. 77, část č. 79 (17. 1. 2024), část č. 182, část č. 185 (19. 1. 2024), část č. 195 (23. 1. 2024), části č. 289-291 (24. 1. 2024)

92. schůze (6. - 7. 2. 2024)

části č. 16-17, část č. 23 (6. 2. 2024)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 616/ - prvé čtení  
část č. 44 (7. 2. 2024)

94. schůze (27. 2. - 8. 3. 2024)

část č. 128, část č. 137 (5. 3. 2024)

6. Vládní návrh zákona o hromadném občanském řízení soudním /sněmovní tisk 523/ - druhé čtení  
část č. 23, části č. 26-27 (27. 2. 2024)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hromadném občanském řízení soudním /sněmovní tisk 524/ - druhé čtení  
části č. 27-28 (27. 2. 2024)

13. Návrh poslanců Michaela Rataje, Jana Bauera, Miloše Nového, Olgy Richterové a Antonína Tesaříka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 428/ - druhé čtení
části č. 111-112 (1. 3. 2024)

15. Návrh poslance Mariana Jurečky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 605/ - druhé čtení
část č. 240 (8. 3. 2024)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 636/ - prvé čtení
části č. 161-162 (6. 3. 2024)

107. Návrh poslanců Patrika Nachera, Marka Výborného, Barbory Urbanové a Jakuba Michálka na vydání zákona o mimořádném odpuštění penále z pojistného na veřejné zdravotní pojištění /sněmovní tisk 604/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 164 (6. 3. 2024)

136. Návrh poslanců Michaela Rataje, Jana Bauera, Miloše Nového, Olgy Richterové a Antonína Tesaříka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 428/ - třetí čtení
část č. 153 (6. 3. 2024)

146. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2020 /sněmovní tisk 125/
části č. 68-70 (29. 2. 2024)

147. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2021 /sněmovní tisk 188/
část č. 120 (1. 3. 2024)

166. Ústní interpelace
část č. 92 (29. 2. 2024), části č. 211-212 (7. 3. 2024)

97. schůze (19. - 20. 3. 2024)

1. Bezpečnostní hrozby pro Českou republiku
část č. 29 (19. 3. 2024), část č. 84, část č. 86, část č. 90 (20. 3. 2024)

98. schůze (9. - 19. 4. 2024)

části č. 16-17 (9. 4. 2024), části č. 154-155, části č. 158-161, část č. 166 (17. 4. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 491/ - druhé čtení
část č. 150 (17. 4. 2024)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 659/ - prvé čtení
část č. 228 (19. 4. 2024)

120. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 459/ - třetí čtení  
část č. 56 (10. 4. 2024)

122. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 519/ - třetí čtení
část č. 46 (10. 4. 2024)

123. Vládní návrh zákona o hromadném občanském řízení soudním /sněmovní tisk 523/ - třetí čtení  
část č. 58, část č. 60 (10. 4. 2024)

128. Návrh poslance Mariana Jurečky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 605/ - třetí čtení
část č. 84, část č. 86 (12. 4. 2024)

155. Ústní interpelace
části č. 186-187 (18. 4. 2024)

101. schůze (2. - 22. 5. 2024)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 491/ - třetí čtení
část č. 65, části č. 70-73 (22. 5. 2024)

102. schůze (9. - 10. 5. 2024)

část č. 119 (10. 5. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - druhé čtení
část č. 49, část č. 51, části č. 53-54, části č. 77-78 (9. 5. 2024), část č. 81, část č. 83 (10. 5. 2024)

103. schůze (21. - 31. 5. 2024)

1. Návrh zákona o mimořádném odpuštění penále z pojistného na veřejné zdravotní pojištění /sněmovní tisk 604/2/ - vrácený Senátem  
části č. 16-18, část č. 20, část č. 22 (21. 5. 2024)

126. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, a zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 461/ - třetí čtení
část č. 144, části č. 147-148 (31. 5. 2024)

130. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 520/ - třetí čtení
část č. 107 (24. 5. 2024)

160. Ústní interpelace
část č. 91 (23. 5. 2024)

104. schůze (28. - 30. 5. 2024)

část č. 47, část č. 50, část č. 52, část č. 54, části č. 56-57, části č. 59-60 (28. 5. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 696/ - prvé čtení
část č. 62, část č. 64, části č. 66-67, část č. 69, část č. 84 (29. 5. 2024), část č. 144, část č. 153, část č. 155, části č. 169-172, části č. 187-188 (30. 5. 2024)

105. schůze (11. - 13. 6. 2024)

část č. 5 (11. 6. 2024)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 690/ - prvé čtení  
části č. 52-53 (13. 6. 2024)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti digitalizace finančního trhu a financování udržitelnosti /sněmovní tisk 694/ - prvé čtení  
část č. 55 (13. 6. 2024)

142. Zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2024 s vyjádřením vlády spolu s hodnocením zdravotně pojistných plánů na rok 2024 a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 674/  
část č. 49 (13. 6. 2024)

107. schůze (12. - 21. 6. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - třetí čtení
část č. 19, část č. 25, část č. 27, část č. 29 (12. 6. 2024), části č. 45-46, část č. 48, části č. 59-60 (14. 6. 2024), části č. 66-68 (21. 6. 2024)

108. schůze (25. 6. - 12. 7. 2024)

10. Vládní návrh zákona o Národní rozvojové bance /sněmovní tisk 699/ - prvé čtení  
část č. 45 (25. 6. 2024)

27. Vládní návrh zákona o poskytování některých opatření v podpoře bydlení (zákon o podpoře bydlení) /sněmovní tisk 729/ - prvé čtení
část č. 219 (10. 7. 2024)

28. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podpoře bydlení /sněmovní tisk 730/ - prvé čtení
část č. 219 (10. 7. 2024)

152. Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání /sněmovní dokument 4415/
část č. 96, část č. 100 (27. 6. 2024)

161. Ústní interpelace
části č. 121-124 (27. 6. 2024)

Slib poslance
část č. 173 (9. 7. 2024)

110. schůze (10. 7. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 737/ - prvé čtení
část č. 6 (10. 7. 2024)

111. schůze (11. - 12. 7. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 738/ - prvé čtení
část č. 34, část č. 37, část č. 40, část č. 55, část č. 59 (11. 7. 2024), části č. 101-102 (12. 7. 2024)


Přihlásit/registrovat se do ISP